Ast Gallery Creation

Ast   Gallery   Creation

Reflet - Copyright © Antonio Da Cruz

Animaèní program Reflet je freeware. Umožòuje generovat jednoduše a rychle animaci simulujících vlny, efekty a odraz jezera. Program lze použít pro obrazy s vodou ale také pro monumenty, portréty nebo textové animace.

Download anglické verze animaèního programu Reflet http://www.photofiltre-studio.com/freeware/Reflet-en.zip

Download francouzské verze animaèního programu Reflet http://www.photofiltre-studio.com/freeware/Reflet.zip

Download nìmecké verze animaèního programu Reflet http://www.photofiltre-studio.com/freeware/Reflet-de.zip08/07/2007
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres