Ast Gallery Creation

Ast   Gallery   Creation

 

Bonjour et Bienvenue, Welcome in my Gallery

Vítám Vás

na svých stránkách a tímto si Vás dovoluji pozvat
k prohlídce mé
galerie

Èást galerie na serveru Rajèe

http://ast.rajce.net

 

Na úpravu obrázkù

používám grafický program PhotoFiltre

+ PhotoFiltre Studio

jehož autorem je  Antonio Da Cruz

 

Dìkuji za návštìvu

:-)) ast

 

 

Obrázek mi vìnovala Ividol

 ze serveru www.dama.cz

              dìkuju moc Ivi :-))              

              

Upozornìní

Použité fotografie jsou dílem mých pøátel

nebo volnì dostupné fotografie z  Internetu.

V pøípadì, že máte k nìkterým z nich autorské právo,

prosím o sdìlení a budou staženy

z mých webových stránek

 

Copyright © 2007 Ast